• Dr. Agostina Neta 84
  • +381 64 2387 006
  • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
  • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

SEMINARI, OBUKE I RADIONICE

Uspešno završeni programi i aktuelna ponuda profesionalnog usavršavanja vođeni timom stručnjaka u odličnim uslovima
SEMINARI, OBUKE I RADIONICE
Aktuelnosti u primeni Zakona o Postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (pravna regulativa, nova rešenja i očekivani efekti)

Aktuelnosti u primeni Zakona o Postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (pravna regulativa, nova rešenja i očekivani efekti)

Usled nagomilanih problema koji se javljaju u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i u cilju poboljšanja ažurnosti i pouzdanosti javne evidencije, te zaštite prava na nepokretnosti...više
DOKUMENTACIJA PREMA ZAKONU O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA – INTERNA AKTA KOJA JE OBVEZNIK DUŽAN DA IZRADI

DOKUMENTACIJA PREMA ZAKONU O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA – INTERNA AKTA KOJA JE OBVEZNIK DUŽAN DA IZRADI

Zašto učestvovati? Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara?&n...više
Kako izbeći međunarodno dvostruko oporezivanje kod pravnih I fizičkih lica

Kako izbeći međunarodno dvostruko oporezivanje kod pravnih I fizičkih lica

Zašto učestvovati?   Naši polaznici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa pojedinostima vezanim za Poresku politiku i mogućnosti ostvarivanja poreskih ušteda kroz definis...više
Bezbednost Informaciono Komunikacionih Sistema (IKT), trendovi, upravljanje rizicima i zaštita

Bezbednost Informaciono Komunikacionih Sistema (IKT), trendovi, upravljanje rizicima i zaštita

Svedoci smo upliva informacionih tehnologija u sve sfere života i poslovanja. Novac, podaci o ličnosti, zdravstveni i drugi podaci su sve zastupljeniji u elektronskoj formi i kao takvi se lako i brzo priku...više
Primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Procena rizika na svim nivoima - Visokorizični klijent - pravilnik o metodologiji za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Procena rizika na svim nivoima - Visokorizični klijent - pravilnik o metodologiji za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

  Zašto učestvovati? Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 d...više
Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja  Usaglašavanje privrednih društava sa zakonom o privatnom obezbeđenju

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja Usaglašavanje privrednih društava sa zakonom o privatnom obezbeđenju

Zašto učestvovati?   Da li znate koje su obaveze privrednih društava definisane Zakonom o privatnom obezbeđenju i uredbama Vlade o obavezno obezbeđenim objektima? Kaznene odredbe za p...više
AML CFT Conference for the Balkan Region

AML CFT Conference for the Balkan Region

Cilj konferencije jeste unapređenje saradnje i jačanje preventivne uloge u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma svih obveznika. Po prvi put na jednom mestu o ulozi i značaju obvez...više
Uspostavljanje sistema internih kontrola i njihov značaj za sprečavanje i odvraćanje od činjenja kriminalnih radnji

Uspostavljanje sistema internih kontrola i njihov značaj za sprečavanje i odvraćanje od činjenja kriminalnih radnji

  Zašto učestvovati?   Na ovoj radionici ćete dobiti jedinstvene i esencijalne informacije koje će Vam omogućiti da zaštitite svoju kompaniju od potencijalnih pronevera i krivi...više
Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Izmene zakona o raspolaganju imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Izmene zakona o raspolaganju imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Zašto učestvovati?  Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 din...više
Procena rizika - Zaokret prema novom Zakonu, nove obaveze, preporuke istražnih organa

Procena rizika - Zaokret prema novom Zakonu, nove obaveze, preporuke istražnih organa

  Zašto učestvovati?  Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000...više
Bezbednost na radu:  Kako organizovati rad na gradilištu od početka do završetka u skladu sa  Zakonskim propisima o Bezbednosti i zaštiti zdravlja

Bezbednost na radu: Kako organizovati rad na gradilištu od početka do završetka u skladu sa Zakonskim propisima o Bezbednosti i zaštiti zdravlja

   Zašto učestvovati? Cilj obuke je da polaznici dobiju esencijalne informacije iz teorije i iz prakse o najboljem načinu izvođenja radova sa aspekta Bezbednosti na radu i zaštit...više
Otkrivanje neregularnosti i analiza finansijskih izveštaja

Otkrivanje neregularnosti i analiza finansijskih izveštaja

Zašto učestvovati?   Na ovoj radionici ćete dobiti jedinstvene i esencijalne informacije koje će Vam omogućiti da zaštitite svoju kompaniju od potencijalnih pronevera i krivičnih de...više
PRIJAVA SUMNjIVIH TRANSAKCIJA Prepoznavanje transakcija i aktivnosti koje mogu ukazati na sumnju  u pranje novca i finansiranje terorizma Kako prepoznati sumnjive aktivnosti? Neki specifični primeri i prolemi iz prakse

PRIJAVA SUMNjIVIH TRANSAKCIJA Prepoznavanje transakcija i aktivnosti koje mogu ukazati na sumnju u pranje novca i finansiranje terorizma Kako prepoznati sumnjive aktivnosti? Neki specifični primeri i prolemi iz prakse

Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju  terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara?  Osnovna obaveza...više
“Postanite specijalista za slučajeve sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma”

“Postanite specijalista za slučajeve sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma”

Zašto učestvovati?   Postanite specijalista za slučajeve vezane za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma!!!   Slučajevi vezani za sprečavanje pranja novca i finansi...više
Poresko planiranje - Zakonske mogućnosti ostvarivanja ušteda u poreskim izdacima, optimizacija i maksimalno umanjenje poreskih obaveza

Poresko planiranje - Zakonske mogućnosti ostvarivanja ušteda u poreskim izdacima, optimizacija i maksimalno umanjenje poreskih obaveza

Obuka je namenjena: Vlasnicima, generalnim i izvršnim direktorima, poreskim i finansijskim savetnicima i konsultantima, računovođama i knjigovođama, rukovodiocima i zaposlenima u sektoru finansija ...više
 Procena rizika od kriminalnih radnji, prevencija i otkrivanje  putem analize finansijskih izveštaja

Procena rizika od kriminalnih radnji, prevencija i otkrivanje putem analize finansijskih izveštaja

Obuka je namenjena Internim i eksternim kontrolorima, internim i eksternim revizorima,računovođama, menadžerima, fraud, ethics i compliance officer-ima, zaposlenima u sektorima korporativne bezbednos...više
Izazovi u novim propisima i analizi sumnjivih aktivnosti, izazovi koje donose nova zakonska rešenja i novi načini pranja novca

Izazovi u novim propisima i analizi sumnjivih aktivnosti, izazovi koje donose nova zakonska rešenja i novi načini pranja novca

Obuka je namenjena svim svim licima koja su obveznici prema postojećem Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma i to bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentim...više
Složene vlasničke strukture, IV direktiva EU o zabrani upotrebe  finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma,  kriptovalute i tajni fondovi

Složene vlasničke strukture, IV direktiva EU o zabrani upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma, kriptovalute i tajni fondovi

Pranje novca i finansiranje terorizma   Zašto učestvovati? Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane ka...više
sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba prodaja stanova pik knjige cvijece blumen horoskop kalkulator online 2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web