• Dr. Agostina Neta 84
  • +381 64 2387 006
  • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
  • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

SEMINARI, OBUKE I RADIONICE

Uspešno završeni programi i aktuelna ponuda profesionalnog usavršavanja vođeni timom stručnjaka u odličnim uslovima
Uspostavljanje sistema internih kontrola i njihov značaj za sprečavanje i odvraćanje od činjenja kriminalnih radnji

Uspostavljanje sistema internih kontrola i njihov značaj za sprečavanje i odvraćanje od činjenja kriminalnih radnji

 

Zašto učestvovati?

 

Na ovoj radionici ćete dobiti jedinstvene i esencijalne informacije koje će Vam omogućiti da zaštitite svoju kompaniju od potencijalnih pronevera i krivičnih dela i izbegnete višemilionske kazne i kriminalno gonjenje od strane nadležnih organa.

 

Uspešnost svakog pravnog lica između ostalog zavisi i od postojanja delotvornih sistema interne kontrole. Pošto su važne, kako za vođenje finansijskih evidencija tako i za upravljanje organizacijom, interne kontrole privlače pažnju svih učesnika korporativnog upravljanja. Međutim, menadžment snosi najveću odgovornost za njihovo osmišljavanje, odžavanje i nadziranje.  Sistem internih kontrola jedne organizacije, inače, čine „politike i postupci koje je rukovodstvo organizacije uspostavilo radi pomoći u postizanju ciljeva rukovodstva kako bi se u meri u kojoj je to moguće, uredno i efikasno vodilo poslovanje, što uključuje pridržavanje politike rukovodstva, očuvanje integriteta sredstava, sprečavanje i otkrivanje kriminalnih radnji i grešaka, tačnost i pouzdanost računovodstvene evidencije i ažurno sastavljanje pouzdanih finansijskih informacija”

Na ovoj radionici ćete dobiti jedinstvene i esencijalne informacije koje će Vam omogućiti da zaštitite svoju kompaniju od potencijalnih pronevera i krivičnih dela i izbegnete višemilionske kazne i kriminalno gonjenje od strane nadležnih organa.

Teme koje će biti obrađene su: 

• Pojam, podela i elementi sistema internih kontrola

• Komponente sistema interne kontrole - COSO model

• Kontrolno okruženje

• Procena rizika

• Kontrolni postupci

• Informacije i komunikacije

• Monitoring (aktivnosti nadzora)

• COSO principi informacija i komunikacija

• Položaj, uloga i zadaci rukovodstva u odnosu na sistem internih kontrola

• Osmišljavanje i primena internih kontrola usmerenih protiv kriminalnih radnji

• Aktivne interne kontrole 

 

• Pasivne interne kontrole

 

 

Obuka je namenjena zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama, ostalim javnim institucijama i korporacijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema interne kontrole, odnosno sva javna akcionarska društva, banke, investicioni i penzijski fondovi, osiguravajuća društva, kao i organizacije u javnom sektoru.

 

Predavači su:

 

Dr Aleksandar Petković, predavač na većem broju visokoškolskih ustanova specijalizovan za predmete koji obrađuju tematiku finansijske forenzike, forenzičke revizije, privredne kriminalistike i međunarodne ekonomskešpijunaže. Pored velikog ličnog iskustva u praktičnom radu na ovom polju u MUP-u Republike Srbije, takođe je jedini sertifikovani finansijski forenzičar Američke asocijacije ovlašćenih finansijskih forenzičara (CFRA) u Republici Srbiji.

Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak specijalizovan za predmete koji obrađuju tematike sprečavanja pranja novca, suzbijanja finansijskog kriminala, finansijske forenzike i međunarodne ekonomske špijunaže. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca - CAMS i na listi eksperata OEBS-a za oblast suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala i pranja novca.

 

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9, 11000 Beograd 09.02.2018 u 10.00 h. Seminar traje do 16.00h.

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme/organizacije odobravamo popust od 10%. U kotizaciju je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, 2 kafe pauze, parking

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović

KONTAKT INFO
sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web