• Dr. Agostina Neta 84
  • +381 64 2387 006
  • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
  • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

SEMINARI, OBUKE I RADIONICE

Uspešno završeni programi i aktuelna ponuda profesionalnog usavršavanja vođeni timom stručnjaka u odličnim uslovima
Otkrivanje neregularnosti i analiza finansijskih izveštaja

Otkrivanje neregularnosti i analiza finansijskih izveštaja

Zašto učestvovati?

 

Na ovoj radionici ćete dobiti jedinstvene i esencijalne informacije koje će Vam omogućiti da zaštitite svoju kompaniju od potencijalnih pronevera i krivičnih dela i izbegnete višemilionske kazne i kriminalno gonjenje od strane nadležnih organa.

 

Na radionici ćete naučiti na koji način utvrđujete rizik od kriminalnih radnji, kako upravljati rizikom kroz 6 faza, kako sprečiti moralnih hazard unutar Vaše kompanije koji može izuzetno negativno uticati na profit, imidž, goodwill i generalnu poziciju Vaše kompanije na tržištu. Osim analize i upravljanja rizikom na ovoj radionici Vi ćete steći znanja i veštine koja će Vam omogućiti da upotrebom analitičkih procedura i odgovarajućih tehnika na najbolji način izvršite analizu finansijskih izveštaja koja će za rezultat imati otkrivanje sumnjivih područja poslovanja i dati podršku u donošenju važnih odluka u vezi sa poslovanjem. Takođe, predviđeno je da se polaznici nakon prezentacije najboljih načina upotrebe analitičkih procedura u analizi finansijskih izveštaja podele u odgovarajući broj grupa i da ostvarivanjem uvida u prethodno za potrebe radionice pripremljenu dokumentaciju imaju mogućnost da iznesu svoja razmišljanja i ideje kako bi najuspešnije  analizirali finansijske izveštaje i doneli  najbolje zaključke, a shodno već posednovanom i na radionici novostečenom iskustu i znanju. Na osnovu napred navedenog stećićete dragocene veštine i znanja kojima ćete uspešno detektovati neregularnosti u poslovanju Vaše kompanije i sprečiti potencijalne višemilionske finansijske gubitke kao i povredu zakona i potencijalno krivično gonjenje od strane nadležnih organa.  

 

Obuka je namenjena: Obuka je namenjena Internim i eksternim kontrolorima, internim i eksternim revizorima,računovođama, menadžerima, fraud, ethics i compliance officer-ima, zaposlenima u sektorima korporativne bezbednosti iz organizacija kao što su: banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, agenti za prenos novca, brokersko dilerska društva, revizori, advokati, faktoring i forfeting kuće, kazino, online igre na sreću, platne institucije ali i svim licima koji žele da prošire svoj spektar znanja iz ove oblasti.

 

Predavači su:

 

Dr Aleksandar Petković, predavač na većem broju visokoškolskih ustanova specijalizovan za predmete koji obrađuju tematiku finansijske forenzike, forenzičke revizije, privredne kriminalistike i međunarodne ekonomske špijunaže. Pored velikog ličnog iskustva u praktičnom radu na ovom polju u MUP-u Republike Srbije, takođe je jedini sertifikovani finansijski forenzičar Američke asocijacije ovlašćenih finansijskih forenzičara (CFRA) u Republici Srbiji.

 

Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak specijalizovan za predmete koji obrađuju tematike sprečavanja pranja novca,  finansijske forenzike, forenzičke revizije, privredne kriminalistike i međunarodne ekonomske špijunaže.

 

Agenda: 

• Opšti pojam rizika i rizika kriminalne radnje

• Upravljanje rizicima kriminalnih radnji

• Pripremna faza

• Faza prepoznavanja faktora rizika

• Faza razmatranja mogućih scenarija i načina izvršenja

• Faza utvrđivanja i merenja ukupnog rizika

• Faza procene delotvornosti postojećih internih kontrola

• Završna faza – odgovori na rizike kriminalnih radnji

• Analitičke procedure za analizu finansijskih izveštaja

• Četiri faze upotrebe analitičkih procedura

• Horizontalna i vertikalna analiza u svetlu finansijskih malverzacija

• Racio brojevi i indikacije prevara

• Beneish M-score i Altman Z-score testovi kao instrument predviđanja bankrota kompanija usled manipulativnog finansijskog izveštavanja

• Benfordov zakoni otkrivanja „izmišljenih brojki“

• Studija slučaja - rad po grupama u cilju najuspešnije analize finansijskih izveštaja i donošenja najboljih zaključaka i rešenja

 

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala hotela Constantine the Great, Ulica 27. marta br. 12, 13.10.2017 u 10.00 h. Seminar traje do 16.00h.

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme/organizacije odobravamo popust od 10%. U kotizaciju je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, kafe pauza, pauza za ručak, parking

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović

KONTAKT INFO
sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web