• Dr. Agostina Neta 84
  • +381 64 2387 006
  • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
  • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

SEMINARI, OBUKE I RADIONICE

Uspešno završeni programi i aktuelna ponuda profesionalnog usavršavanja vođeni timom stručnjaka u odličnim uslovima
 Procena rizika od kriminalnih radnji, prevencija i otkrivanje  putem analize finansijskih izveštaja

Procena rizika od kriminalnih radnji, prevencija i otkrivanje putem analize finansijskih izveštaja

Obuka je namenjena Internim i eksternim kontrolorima, internim i eksternim revizorima,računovođama, menadžerima, fraud, ethics i compliance officer-ima, zaposlenima u sektorima korporativne bezbednosti iz organizacija kao što su: banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, agenti za prenos novca, brokersko dilerska društva, revizori, advokati, faktoring i forfeting kuće, kazino, online igre na sreću, platne institucije ali i svim licima koji žele da prošire svoj spektar znanja iz ove oblasti.

 

Na ovom seminaru ćete dobiti jedinstvene i esencijalne informacije koje će Vam omogućiti da zaštitite svoju kompaniju od potencijalnih pronevera i krivičnih dela i izbegnete višemilionske kazne i kriminalno gonjenje od strane nadležnih organa.

 

Kako je poslovno okruženje izuzetno nepredvidivo i podložno stalnim promenama, kontrola poslovnih procesa i zaštita od moralnog hazarda predstavljaju izuzetan izazov. Na seminaru ćete naučiti na koji način utvrđujete šta predstavlja rizik od kriminalnih radnji, kako upravljati rizikom kroz 6 faza, kako sprečiti moralnih hazard unutar Vaše kompanije koji može izuzetno negativno uticati na profit, imidž, goodwill i generalnu poziciju Vaše kompanije na tržištu. Osim prevencije problema putem analize rizika na ovom seminaru dobićete znanja koja će Vam omogućiti da, putem detaljnih i savremenih alata za analizu finanisijskih izveštaja, koji su korišćeni od strane pripadnika elitnih jedinica MUP-a Srbije koji se bave otkrivanjem privrednog kriminaladetektujete potencijalne neregularnosti u poslovanju Vaše kompanije i sprečite potencijalne višemilionske finansijske gubitke kao i povredu zakona i potencijalno krivično gonjenje od strane nadležnih organa. 

 

Agenda:

·         Uvodna razmatranja

·         Opšti pojam rizika i rizika kriminalne radnje

·         Upravljanje rizicima kriminalnih radnji

·         Pripremna faza

·         Faza prepoznavanja faktora rizika

·         Faza razmatranja mogućih scenarija i načina izvršenja

·         Faza utvrđivanja i merenja ukupnog rizika

·         Faza procene delotvornosti postojećih internih kontrola

·         Završna faza-odgovori na rizike kriminalnih radnji

·         Zaključna razmatranja

·         Horizontalna i vertikalna analiza u svetlu finansijskih malverzacija

·         Racio brojevi i indikacije prevara

·        Beneish M-score  i Altman Z-score testovi kao instrument predviđanja bankrota kompanija usled         manipulativnog  finansijskog izveštavanja                                                                                        

·        Benfordov zakon i otkrivanje „izmišljenih brojki“

·        Primeri iz prakse objedinjeni iz visedecenijskog iskustva predavača, i u zemlji i u inostranstvu

       

      Predavači su:

Dr Aleksandar Petković, predavač na većem broju visokoškolskih ustanova specijalizovan zapredmete koji obrađuju tematiku finansijske forenzike, forenzičke revizije, privredne kriminalistike i međunarodne ekonomske špijunaže. Pored velikog ličnog iskustva u praktičnom radu na ovom polju u MUP-u Republike Srbije, takođe je jedini sertifikovani finansijski forenzičar Američke asocijacije ovlašćenih finansijskih forenzičara (CFRA) u Republici Srbiji.

Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak specijalizovan za predmete koji obrađuju tematike sprečavanja pranja novca,  finansijske forenzike, forenzičke revizije, privredne kriminalistike i međunarodne ekonomske špijunaže.

 

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala hotela Jump Inn, Koče Popovića 2a, Beograd, 13.09.2017. od 10 do 16h.

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme odobravamo popust od 10%. Kotizacija obuhvata: seminar, priručnik i nastavni materijal, sertifikat o pohađanju seminara i pauzu za ručak.

Napomena: Broj učesnika je ograničen na 15 kako bi se učesnicima omogućilo postizanje maksimalnog efekta na radionici. 

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

TEL: 064/23-87-006;

 

Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović

·

KONTAKT INFO
sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web