• Dr. Agostina Neta 84
 • +381 64 2387 006
 • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
 • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

SEMINARI, OBUKE I RADIONICE

Uspešno završeni programi i aktuelna ponuda profesionalnog usavršavanja vođeni timom stručnjaka u odličnim uslovima
Aktuelnosti u primeni Zakona o Postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (pravna regulativa, nova rešenja i očekivani efekti)

Aktuelnosti u primeni Zakona o Postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (pravna regulativa, nova rešenja i očekivani efekti)

Usled nagomilanih problema koji se javljaju u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i u cilju poboljšanja ažurnosti i pouzdanosti javne evidencije, te zaštite prava na nepokretnostima, usvojen je zakon koji  donosi znatne novine kroz uvođenjem elektronske uprave, a koje se posebno odnose na postupanje javnih beležnika, sudova, javnih izvršitelja i svih drugih učesnika u postupku upisa, na koji način se omogućava brži, efikasniji i pouzdaniji upis u katastar.  

Poslednjih nekoliko godina bili smo svedoci manjkavosti odredbi Zakona o državnom premeru i katastru, u delu kojim je bilo uređeno održavanje katastra nepokretnosti i vodova, pa je stručna javnost sa odobravanjem dočekala vest o izmenama u ovoj materiji.

Posebnim zakonom doneta su adekvatna rešenja i preciziranja, a koja su doprinela većoj pravnoj sigurnosti u ovoj oblasti i efikasnosti ovog bitnog postupka.

Seminar bi, pored sagledavanja problema, osposobio učesnike za pravilno tumačenje i primenu elektronske uprave u oblasti upisa u katastru, te prevazilaženje spornih situacija sa kojima se često suočavaju svi nosioci javnih ovlašćenja, kao i investitori, advokati, agenti za promet nepokretnosti i zaposleni u finansijskim institucijama - bankama.

Učesnici mogu dobiti odgovor na konkretna pitanja koji iznesu na seminaru i savet za rešenje problema iz ove materije.

Cilj seminara je da učesnici dobiju detaljne informacije o:

 

 • Analiza dosadašnjh problema u postupcima upisa u katastru nepokretnosti i katastru vodova (neažurnosti katastra, neujednačena praksa pri donošenju odluka SKN kao prvostepenih organa i usporena procedura i prvostepenog i drugostepenog organa)
 • Usvojene izmene i upoznavanje sa novim pojmova i institutima Zakona
 • Tumačenje odredbi Zakona
 • Korelacija i kompatibilnost Zakona sa Zakonom o državnom premeru i katastru i drugim zakonima ( Zakon o el. potisu, Zakon o el.dokumentu, ZUP)
 • Postupak rešavanja ranije podnetih zahteva
 • Prava i obaveze nosioca javnih ovlašćenja koji imaju obavezu pokretanja postupaka pred katastrom

 

Teme koje će biti obrađene su: 

 • Osnovna načela - novi pristup;
 • Vrste upisa - novine;
 • Predbeležba - dejstvo i svrha;
 • Zabeležbe - nove vrste i nadležnost;
 • Postupak upisa - pokretanje, dostava po službenoj dužnosti, upis po zahtevu stranke;
 • Elektronska procedura;
 • Obaveze RGZ-a EX OFFICIO;
 • Amandmani na Zakon;
 • Rokovi za primenu pojedinih odredbi Zakona;
 • Podzakonska akta.

Seminar je namenjen za sve učesnike u postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova.

Predavač je Ivana Bogdanović, diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom, Dugogodišnji rukovodilac u SKN Beograd i SKN  Novi Beograd, sa velikim iskustvom u:

 • Dugogodišnji rukovodilac u SKN Beograd i SKN  Novi Beograd
 • Iskustvo u finansijskoj instituciji – banci
 • Iskustvo u imovinsko  pravnoj materiji ( Gradska opština)

Po završetku ovog seminara učenici će biti u mogućnosti da u potpunosti primene odredbe Zakona, zaštiti svoje interese, postupa u skladu sa zakonskim regulativama i ubrza upravni postupak pred RGZ. 

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9, 11000 Beograd 07.09.2018 u 15.00 h. Seminar traje do 19.00h.

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme/organizacije odobravamo popust od 10%. U kotizaciju je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, 2 kafe pauze, parking

 

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović

 

 

 

smrtovnice sarajevo smrtovnice visoko smrtovnice bihac smrtovnice jastuci madraci cvijeće horoscope vicevi sanovnik horoskop recepti cosmetics beauty lektire lektira knjige kalkulator

KONTAKT INFO
sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba prodaja stanova pik knjige cvijece blumen horoskop kalkulator online 2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web