• Dr. Agostina Neta 84
  • +381 64 2387 006
  • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
  • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

SEMINARI, OBUKE I RADIONICE

Uspešno završeni programi i aktuelna ponuda profesionalnog usavršavanja vođeni timom stručnjaka u odličnim uslovima
Bezbednost na radu:  Kako organizovati rad na gradilištu od početka do završetka u skladu sa  Zakonskim propisima o Bezbednosti i zaštiti zdravlja

Bezbednost na radu: Kako organizovati rad na gradilištu od početka do završetka u skladu sa Zakonskim propisima o Bezbednosti i zaštiti zdravlja

  

Zašto učestvovati?

Cilj obuke je da polaznici dobiju esencijalne informacije iz teorije i iz prakse o najboljem načinu izvođenja radova sa aspekta Bezbednosti na radu i zaštite zdravlja. Na taj način naši polaznici će imati neophodna znanja i alate da izvrše prevenciju potencijalnih povreda na radu i gubitka ključnog osoblja na duži vremenski period kao i dodatnih troškova na osnovu osiguranja. Takođe će naši polaznici dobiti detaljan uvid u sam Zakon o bezbednosti na radu radi sprečavanja potencijalnih kazni od strane nadležnih organa od stručnjaka sa višedecenijskim iskustvom iz ove oblasti.  

Akcenat će biti dat na Zakonskim obavezama investitora i izvođača radova u organizovanju bezbednosti i zdravlja na radu za predmetno gradilište sa posebnim osvrtom na određivanju koordinatora, izradu plana prevencije, određivanje stručnog lica za Bezbednost i Zdravlja na radu.  Takođe biće dosta primera iz prakse, kako dobre tako i loše od predavača sa višedecenijskim iskustvom u ovoj oblasti. 

Agenda:

• Zakonske obaveze investitora i izvođača radova u organizovanju bezbednosti i zdravlja na radu za predmetno gradilište sa posebnim osvrtom na:

- Određivanje Koordinatora

- Izradu plana preventivnih mera

- Prijavu gradilišta

- Određivanje stručnog lica za BZR na gradilištu

- Izradu elaborata o uređenju gradilišta

- Procenu rizika za gradilište

- Prijavu izvođenja radova

- Izradu sporazuma o koordinaciji na gradilištu, po članu 19 zakona o BZR

- Pripremu propisane dokumentacije za određeno gradilište

- Odnos nadležnosti koordinatora i stručnih lica za BZR na gradilištu.

• Primeri iz prakse, dobra i loša praksa: 

- Gradilišnu ogradu, postavljanje oznaka i obezbeđenje gradilišta

- Proceduru za posetioce na gradilištu sa i bez rada

- Postavljanje, korišćenje, održavanje i uklanjanje privremene gradilišne elektro instalacije

- Postavljanje, korišćenje, održavanje i uklanjanje proizvodne opreme na gradilištu kao što su kranovi, cirkulari, ramovske dizalice i drugo.

- Postavljanje, korišćenje, održavanje i uklanjanje konstrukcija za kolektivnu zaštitu 

- Postavljanje, korišćenje, održavanje i uklanjanje skela na gradilištu.

- Organizovanje prve pomoći na gradilištu i sve zakonske procedure u slučaju incidenta sa povredom ili izbegnutom povredom.

- Organizovanje zaštite od požara na gradilištu.

- Dobra i loša praksa u sprovođenju propisanih mera pri izvođenju pojedinih radova na gradilištu (dozvole za iskop, tople postupke..)

- Dobra i loša praksa u izradi zaštite od pada sa visine i upada u otvore (zaštitne ograde, zaštita liftovskog okna, rad na kosim krovovima)

- Dobra i loša praksa u sprovođenju mera zaštite pri korišćenju opasnih materija 

- Sve za inspekcijski nadzor na gradilištu.

- Ostala pitanja vezana za sprovođenje mera u otklanjanju rizika

 

Obuka je namenjena: Predstavnicima investitora, Izvođačima radova ( rukovodiocima koji planiraju, organizuju i rukovode radovima na gradilištima), Koordinatorima za fazu projektovanja i fazu izvođenja građevinskih radova, Stručnim licima za bezbednost i zaštitu zdravlja na radu u građevinarstvu, Licima za koordinaciju na gradilištu.

 

Predavač je: Jovica Despotović - Inženjer građevinarstva sa dugogodišnjim iskustvom rada u oblasti Bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, kao i u oblasti zaštite od požara. Sa stručnim ispitom za obavljanje poslova Bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova i stručnim ispitom iz oblasti zaštite od požara, uz dugogodišnje iskustvo, svrstava se u red dobrih poznavaoca ovih oblasti.

Od 1980 godine, stalno je zaposlen u GP,, Napred” AD Novi Beograd, sa radom u zemlji i inostranstvu.

Učesnik je rada većeg broja okruglih stolova, stručnih radionica, seminara i timova za implementaciju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - OHSAS 18001.

Autor je većeg broja radova, priručnika i uputstava iz oblasti Bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Edukovao je veći broj lica iz ove oblasti.

Kao predavač ističe slogan – BEZBEDNOST NA RADU  POČINJE SA TOBOM.

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9, 11000 Beograd 08.02.2018 u 10.00 h. Seminar traje do 16.00h.

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme/organizacije odobravamo popust od 10%. U kotizaciju je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, 2 kafe pauze, parking

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović

KONTAKT INFO
sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web