• Dr. Agostina Neta 84
  • +381 64 2387 006
  • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
  • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

SEMINARI, OBUKE I RADIONICE

Uspešno završeni programi i aktuelna ponuda profesionalnog usavršavanja vođeni timom stručnjaka u odličnim uslovima
AML CFT Conference for the Balkan Region

AML CFT Conference for the Balkan Region

Cilj konferencije jeste unapređenje saradnje i jačanje preventivne uloge u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma svih obveznika. Po prvi put na jednom mestu o ulozi i značaju obveznika daće svoje viđenje predavači iz svih regiona bivših jugoslovenskih republika – Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Makedonije I Srbije. Sve zemlje se susreću sa novinama koje donosi IV Direktiva Evropske unije i izmenjene preporuke FATF i u skladu sa tim izmenjeni propisi. Problemi sa kojima se susreću obveznici u primeni su slični, što su pokazale i izrađene procene rizika svih država.

 

Cilj konferencije je da se, kroz interaktivno učešće predavača I učesnika, pruže odgovori na pitanja kako prevazići probleme i uskladiti se sa propisima na adekvatan način, dajući obveznicima primer pozitivne prakse drugih država i različite načine rešavanja problema i usklađivanja sa propisima. Konferencija je organizovana kroz niz paralelnih radionica, tako da će polaznici moći da se opredele za različite teme i da dobiju odgovore na pitanja, u vezi sa oblastima koje ih najviše zanimaju. Konferencija će se baviti različitim pitanjima, od samog početka uspostavljanja internih sistema kod obveznika identifikacije klijenta pa do najznačajnijeg procesa za sve obveznike – analize sumnjivih izveštaja. Radionice će se baviti različitim pitanjima I problemima iz prakse I namenjene su svim obveznicima I licima koja se susreću u svom radu sa propisima iz oblasti sprečavanja pranja novca I finansiranja terorizma.

 

Obveznici, u smislu propisa o sprečavanju pranja novca I finansiranja terorizma, jesu: banke; ovlašćeni menjači, privredni subjekti koji menjačke poslove obavljaju na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njihova delatnost; društva za upravljanje investicionim fondovima; društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima; davaoci finansijskog lizinga; društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju, koji imaju dozvolu za obavljanje poslova osiguranja života, osim društava za zastupanje i zastupnika u osiguranju za čiji rad odgovara društvo za osiguranje u skladu sa zakonom; brokersko-dilerska društva; priređivači posebnih igara na sreću u igračnicama i priređivači igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije; društvo za reviziju i samostalni revizor; institucije elektronskog novca; platne institucije; posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti; faktoring društva; preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga; poreski savetnici; javni poštanski operator sa sedištem u Republici Srbiji, osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge.

Teme koje će biti obrađene na 16 različitih radionica su:

 

1. 4 AMLD – glavne karakteristike i promene (Registar stvarnih vlasnika)

2. Identifikacija klijenta (Stvarni vlasnik)

3. Procena rizika – novi pristup AML/CFT merama (pristup rizika obveznika i klijenta)

4. Finansiranje terorizma

5. Pranje novca – početak, razvoj i primena, teorija i praksa

6. Specifične tipologije i pranje novca

7. Transfer novca

8. Adekvatna interna politika i organizaciona konfiguracija – input subjekta za efikasnu primenu AML/CFT mera

9. Kako zadovoljiti potrebe organizacije, zaštititi klijenta, obveznici I državni organi

10. Analiza sumnjivih izveštaja – način, rad, prijava

11. Funkcioneri kao visokorizični klijenti

12. Cyber crime – pojava, otkrivanje, analiza

13. Poreska utaja I pranje novca

14. Analiza klijenata – neophodni koraci

15. Istraga i krivično gonjenje - slučaj korupcije i pranja novca

16. Forum - diskusija

 

Predavači su:

Iskra Damčevska, diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti sprečavanja pranja novca i jedan od najkvalifikovanijih stručnjaka Republike Makedonije. Trenutno drži poziciju Independent Intelligence Officer-a. Specijalizovana je za međunarodnu kooperaciju.

Goran Sirovec, diplomirani ekonomista sa izuzetnim i raznovrsnim iskustvom iz oblasti sprečavanja pranja novca. Karijeru je započeo u Ministartvu finansija Republike Hrvatske. Potom je držao poziciju zamenika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca republike Hrvatske. Najveći deo karijere držao je poziciju Senior AML Compliance managera za Istočnu Evropu u kompaniji Western Union-u.

Boštjan Lamešić, diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom iz represivne strane tematike sprečavanja pranja novca. Karijeru je započeou privatnom sektoru u firmi NLB leasing. Potom je prešao u javni sektor gde je držao poziciju tužioca. Specijalizovan je za internacionalno kriminalno pravo, pre svega za istraživanje i vođenje slučajeva vezane za finansijski - organizovani kriminal. Trenutno drži poziciju Assistant of National Member u Eurojust-u.

Nenad Jevrić, stručnjak sa višedecenijskim, praktičnim i raznovrsnim iskustvom kada je u pitanju tematika Sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Držao je rukovodeće stručne pozicije u Centralnoj Banci Crne Gore, radio je kao direktor sektora za platni promet u banci Societe Generale, držao je ključnu poziciju načelnika za IT i analitičkog odseka pri upravi za sprečavanje pranja novca Crne Gore. Trenutno obavlja funkciju AML službenika prvi Prvoj Banci Crne Gore

Milunka Milanović, konsultant OEBS, bivša načelnica unutar Uprave za sprečavanja novca, trenutno radi kao direktor u oblasti sprečavanja novca i finansiranja terorizma u Komercijalnoj banci ad Beograd i koordinator AML poslova na nivou Grupe.

Jelena Pantelić, konsultant OEBS-a, specijalni savetnik unutar Uprave za Sprečavanje pranja novca Republike Srbije. Držala je poziciju načelnika analitičkog odeljenja i savetnika za strateške analize pri Upravi. Evaluator je Moneywalla, član je radne grupe za izradu Nacionalne procene rizika za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak specijalizovan za predmete koji obrađuju tematike sprečavanja pranja novca, suzbijanja finansijskog kriminala, finansijske forenzike i međunarodne ekonomske špijunaže. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca - CAMS

 

Konferencija se održava u Beogradu, konferencijske sale hotela Zira, u Ruzveltovoj 35, Beograd, od 29.03.2018 - 31.03.2018

 

U paket usluga na konferenciji uključeno je: 16 radionica u 3 sale od strane 7 predavača, materijalsa svih radionica kao i sertifikat, kafe pauze i ručkovi, gala proslava sa večerom gde će za Vašu zabavu biti zadužen jedan od najboljih beogradskih bendova. Cena celokupnog paketa je 42.000 RSD bez PDV-a (nismo u sistemu PDV-a) ili 350 EUR za učesnike van teritorije Srbije. Takođe u mogućnosti smo da ponudimo opciju smeštaja za naše klijente u hotelu Zira po ceni od 19.000 RSD ili 160 EUR za vreme konferencije. Za 2 ili više učesnika iz iste organizacije nudimo popust od 10% za učešće na konferenciji.

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović

KONTAKT INFO
sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web