• Dr. Agostina Neta 84
 • +381 64 2387 006
 • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
 • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

SEMINARI, OBUKE I RADIONICE

Uspešno završeni programi i aktuelna ponuda profesionalnog usavršavanja vođeni timom stručnjaka u odličnim uslovima
Izazovi u novim propisima i analizi sumnjivih aktivnosti, izazovi koje donose nova zakonska rešenja i novi načini pranja novca

Izazovi u novim propisima i analizi sumnjivih aktivnosti, izazovi koje donose nova zakonska rešenja i novi načini pranja novca

Obuka je namenjena svim svim licima koja su obveznici prema postojećem Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma i to bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama i dr, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, faktoring, forfeting kućama, kazina, on lajn igrama na sreću, kao i licima koja će prema novom Zakonu ući u listu obveznika, kao što su notari i platne institucije. 

 

 

Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara? 

 

Osnovna obaveza obveznika, kada se radi o sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, jeste prijava transakcija koje ukazuju na sumnju u pranje novca, odnosno finansiranje terorizma. 

 

Iako neke pojave kada je reč o pranju novca neće biti zamenjne novim, kako se predviđa, ipak tehnološki napredak i sve veća primena elektronskih sistema, kako u izvršenju transakcija, tako i u drugim oblastima, donose nove modalitete pranja novca. 

 

Novi sistemi sve više otežavaju identifikaciju klijenata i praćenje njihovih aktivnosti, što obveznicima stvara sve veće probleme u otkrivanju sumnjivih aktivnosti.

 

Seminar ima za cilj da upozna obveznike sa novim načinima delovanja kriminalaca, da pomognu u otkrivanju prevarnih radnji i da otkrije polaznicima neke nove modalitete pranja novca.

 

Takođe, biće reči i o izradi procene rizika, koja po novim zakonskim rešenjima postaje osnovna obaveza obveznika i dodatni alat u otkrivanju sumnjivih radnji.

 

Kako bi se adekvatno prepoznale sumnjive aktivnosti potrebno je na pravi način uraditi procenu i analizu rizika sa više aspekata.

 

Koji su indikatori u radu istražnih organa bili ključni za započinjanje slučaja i zašto, da li se neka međunarodna iskustva mogu primeniti kod nas, koji su slučajevi bili indikativni, kuda je to odvelo u istragama su iskustva koja će obveznici moći da čuju od strane predstavnika istražnog organa po prvi put.

 

Prevare sa karticama, zamena identiteta, krađa identiteta i slično biće obrađene kroz studije slučaja sa namerom da se obveznicima približi ova problematika i da upoznaju modus operandi kriminalnih grupa.

 

Na jednom mestu viđenje ove problematike polaznici će imati priliku da čuju kako sa aspekta obaveštajnog rada, tako i sa aspekta istražnog rada od strane policije.

 

 

Takođe, od strane predstavnika policije polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim postavkama finansijske forenzike i šta može obvezniku biti od koristu u toku analize i rada na sumnjivim aktivnostima.

 

Biće reči i o kriptovalutama - Šta su zapravo kriptovalute, kako nastaju, koju si osnovne karakteristike i razlike između kriptovaluta i njihova potencijalna zloupotreba. 

 

Agenda:

 

 • Interna procena rizika – šta to znači
 • Šta uključiti i kada je ažurirati
 • Neke novine u Zakonu – visokorizične stranke i pojačana analiza
 • Na šta obratiti pažnju u analizi
 • Dobro i loše postavljeni kriterijumi
 • Rad istražnih organa u slučajevima cyber crime
 • Prevare putem platnih kartica
 • Krađa identiteta i slučajevi pranja novca
 • Fingiranje finansijskih izveštaja
 • Izmene bilansnih pozicija
 • Korišćenje paravan lica
 • Studije slučajeva - više
 • Indikatori – domaća i međunarodna praksa – kako primeniti – iskustva iz istražnog rada
 • Najčešći indikatori u radu istražnih organa – rizici koji opredeljuju početak rada
 • Šta su kriptovalute? 
 • Kako nastaju kriptovalute? 
 • Osnovne karakteristike i razlike između kriptovaluta. 
 • Zloupotreba kriptovaluta u svrhu pranja novca? 

 

Predavači su:

Milunka Milanović, konsultant OEBS, direktor u oblasti sprečavanja novca i finansiranja terorizma u Komercijalnoj banci ad Beograd i koordinator AML poslova na nivou Grupe.

Goran Lukić, konsultant OEBS, visokokvalifikovani stručnjak specijalizovan za predmete koji obrađuju tematike sprečavanja pranja novca,  finansijske forenzike, forenzičke revizije, privredne kriminalistike i međunarodne ekonomske špijunaže.

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala hotela Constantine the Great, Ulica 27. marta br. 12, 08.09.2017 u 10.00 h. Seminar traje do 16.00h.

 

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme/organizacije odobravamo popust od 10%. U kotizaciju je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, kafe pauza, pauza za ručak, parking

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović

 

KONTAKT INFO
sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba prodaja stanova pik knjige cvijece blumen horoskop kalkulator online 2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web