• Dr. Agostina Neta 84
  • +381 64 2387 006
  • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
  • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

SEMINARI, OBUKE I RADIONICE

Uspešno završeni programi i aktuelna ponuda profesionalnog usavršavanja vođeni timom stručnjaka u odličnim uslovima
Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja  Usaglašavanje privrednih društava sa zakonom o privatnom obezbeđenju

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja Usaglašavanje privrednih društava sa zakonom o privatnom obezbeđenju

Zašto učestvovati?

 

Da li znate koje su obaveze privrednih društava definisane Zakonom o privatnom obezbeđenju i uredbama Vlade o obavezno obezbeđenim objektima? Kaznene odredbe za privredna društva koja se ne usaglase sa uredbom o obavezno obezbeđenim objektima oočekuju novčane kazne od 50.000 do 500.000 dinara? 

 

Cilj obuke je da odgovori na pitanja: 

 

Šta donosi novi Zakon o privatnom obezbeđenju, koje interne procedure i pravila treba da donesu kompanije, kako se tretira funkcija video nadzora, kakve izmene u ugovorima o radu treba da imaju zaposleni koji su u toku rada snimani putem sistema video nadzora, kako se čuvaju baze podataka i video materijali, koje su obaveze lica koje treba da preuzme funkciju menažera bezbednosti. Koji sektori u kompanijama su u obavezi da primenjuju nove propise i treba da izrade nova interna akta.

Cilj seminara je upoznati menadžment preduzeća šta su prednosti integrisanog upravljanja rizicima po usvojenom standardu SRPSA.L2.003 – 2017 i kako se mogu racionalizovati ulaganja u segment privatnog obezbeđenja kroz analizu potreba i stručno definisanje zahteva.  Osposobiti menadžere da jednostavnije identifikuju i tretiraju rizike koji mogu da ugroze poslovanje ali i da lociraju neusaglašenosti koje mogu dovesti do indirektnih troškova i sankcija od strane kontrole MUP-a i poverenika za zaštitu informacija o građanima. 

Na kraju seminara polaznici će prepoznati važnost identifikacije potencijalnih opasnosti i kvantifikacije rizika kao podrška procesu odlučivanja u organizaciji a ujedno i biti potpuno obavešteni šta su novi zahtevi i bezbednosni standardi i kako se sa njima  efikasno usaglasiti.  

 

Kome je namenjen seminar?

 

Svim preduzećima koji koriste usluge privatnog obezbeđenja i imaju instalirane tehničke sisteme zaštite u svojim objektima, srednjim i velikim kompanijama na koje se direktno odnosi uredba Vlade o obavezno obezbeđenim objektima, industrijskim i proizvodnim sistemima, bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim kućama, organizatorima igara na sreću, investicionim fondovima, osiguravajućim društvima, pružaocima usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja, kao i svim Security menadžerima koji se žele se dodatno edukovati i upoznati sa zakonskim obavezama privrednih društava u domenu privatne bezbednosti i usvojenom metodologijom procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.  

 

Teme koje će biti obrađene su:

 

• Zašto nam je potrebna procena rizika u zaštiti lica, imovine iposlovanja?

• Identifikacija opasnosti u organizaciji - teorija i praksa

•  Analiza rizika

• Kvantifikacija rizika 

• Tretman rizika i potencijalnih opasnosti u privrednim društvima

• Zakonske odredbe koje regulišu obaveze preduzeća u domenu bezbednosti poslovanja 

• Stručno tumačenje uredbe o obavezno obezbeđenim objektima i uredbe o minimalnim tehničkim uslovima kod ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim institucijama (u prilogu)

• Standard za procenu rizika , usvojena metodologija SRPS A.L2.003 – 2017 

• Planiranje i projektovanje tehničkih sistema obezbeđenja 

• Standardi za video nadzor, prava i obaveze subjekta zaštite

• Kako do doći do optimalnog sistema bezbednosti?

• Ulaganje u prevenciju i racionalizacija poslovanja

• Uloga menadžera korporativne bezbednosti  

• Izgradnja bezbednosne kulture kroz edukaciju zaposlenih  

Predavač je: 

 

Mladen Raonić, Specijalista bezbednosnog menadžmenta sa širokim iskustvom u oblasti javne i privatne bezbednosti, uspešno angažovan u više renomiranih kompanija na projektima uvođenja sistema korporativne bezbednosti, osnivač prve domaće agencije za bezbednosni konsalting i upravljanje rizicima Absolut Support licencirane od strane Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Srbije za pružanje usluga procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Aktivan u naučno–istraživačkim i edukativnim aktivnostima, autor više radova i studija vezanih za oblast bezbednosti i zaštite. Dobitnik prestižne nagrade za najbolji sistem korporativne bezbednosti 2015 godine koji dodeljuje SAMBK, Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti. 

Posvećen uvođenju i održavanju visokih bezbednosnih standarda korporativne bezbednosti. 

Linkedin

 

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9, 11000 Beograd 16.03.2018 u 10.00 h. Seminar traje do 16.00h.

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme/organizacije odobravamo popust od 10%. U kotizaciju je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, pauzu za ručak i kafe pauzu.

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović

 

KONTAKT INFO
sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba prodaja stanova pik knjige cvijece blumen horoskop kalkulator online 2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web