• Dr. Agostina Neta 84
  • +381 64 2387 006
  • bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
  • Radno vreme: 9-18h, subotom 9-15h

AML Consulting

je firma koja svojim klijentima nudi idealan spoj mladalačke pokretačke snage i izuzetne stručnosti naših predavača koji dolaze iz različitih profesija (ekonomisti, pravnici, informatičari, psiholozi, stručnjaci iz oblasti bezbednosti...)

NAJAVA SEMINARA I RADIONICA
Aktuelnosti u primeni Zakona o Postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (pravna regulativa, nova rešenja i očekivani efekti)

Aktuelnosti u primeni Zakona o Postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (pravna regulativa, nova rešenja i očekivani efekti)

Usled nagomilanih problema koji se javljaju u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i u cilju poboljšanja ažurnosti i pouzdanosti javne evidencije, te zaštite prava na nepokr...više
DOKUMENTACIJA PREMA ZAKONU O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA – INTERNA AKTA KOJA JE OBVEZNIK DUŽAN DA IZRADI

DOKUMENTACIJA PREMA ZAKONU O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA – INTERNA AKTA KOJA JE OBVEZNIK DUŽAN DA IZRADI

Zašto učestvovati? Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 di...više
Kako izbeći međunarodno dvostruko oporezivanje kod pravnih I fizičkih lica

Kako izbeći međunarodno dvostruko oporezivanje kod pravnih I fizičkih lica

Zašto učestvovati?   Naši polaznici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa pojedinostima vezanim za Poresku politiku i mogućnosti ostvarivanja poreskih ušteda kroz ...više

 

DOBRODOŠLI

Konsultantska kuća AML Consulting je razvila program edukacije gde je interaktivna saradnja obaveštajnih i istražnih organa sa privatnim sektorom koji je deo sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma od esencijalnog značaja.

Cilj je ostvarivanje boljeg preventivnog delovanja, intenzivne saradnje i adekvatne primene zakonskih rešenja. Sistematičan pristup obukama, od osnovnog do najsloženijeg modela, dovešće do toga da lica koja su uključena u sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma dobiju adekvatna znanja, blagovremeno se uključe u sistem i što je najvažnije pravilno razumeju zakonska rešenja.

Osim postojećeg programa obuke, direktna saradnja polaznika i predavača imaće uticaj i na prepoznavanje novih tema za koje postoji interes da budu obrađene, tako da će se program konstantno menjati i unapređivati kako bi se na najbolji način prepoznale potrebe privatnog sektora i odgovorilo na njih.

Sve obuke su namenjene licima iz finansijskog i nefinansijskog dela sistema koja su dužna da primenjuju propise iz oblasti sprečavanjlja pranja novca i finansiranja terorizma.smrtovnice cosmetics jastuc

 

USLUGE

Naše usluge obuhvataju organizovanje obuka, radionica i seminara gde će polaznici imati priliku da sarađuju sa vodećim stručnjacima iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansijskog kriminala uopšte. Obuke su prilagođene kako licima koja se po prvi put susreću sa propisima iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma, tako i licima koja već dugi niz godina rade na ovim poslovima.

Pored seminara i obuka koje imaju edukativni karakter i namenjena su uvođenju lica u ove poslove, organizovaće se i interaktivne radionice sa prezentacijom rada i prikupljanja kako obaveštajnih podataka, tako i prikazom različite vrste istražnih tehnika, postupanja istražnih organa i drugo.

Polaznici će imati prilike da se upoznaju sa radom na slučajevima pranja novca i finansiranja terorizma i da aktivno učestvuju u rešavanju kompleksnih slučajeva. Na ovaj način polaznicima će se kroz interaktivnu saradnju omogućiti bolji uvid i razumevanje slučajeva pranja novca, odnosno finansiranja terorizma, tako da će po prvi put imati zakoruženu sliku od same prijave nekih sumnjivih aktivnosti, do daljeg rada na ovim predmetima, tj. od prikupljanja podataka pa do finalizacije i procesuiranja lica za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma.

sprecavanje pranja novca, finansijska forenzika, internet bezbednost, poreska politika

Agencija za Edukaciju AML Consulting | Dr Agostina Neta 84 | 11070 Novi Beograd | +381 64 2387 006 | bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs
smrtovnice cosmetics jastuci smrtovnice smrtovnica ba2017. Sva prava zadržana. AMLconsulting.rs
Izrada sajta Creative Web